EERSTEJAARS & VERTEGENWOORDIGING

Een van de hoofddoelen van AYO is het inzetten op de academische vooruitgang van haar leden en hen bijstaan om de obstakels van het hoger onderwijs te overwinnen. Daarvoor hebben we drie strategieën ontwikkeld. 

Link zijn tussen studenten en universiteit: 

zowel aan het begin van het academiejaar als doorheen het jaar, krijgen studenten de mogelijkheid om hun vragen of bedenkingen betreffende hun studies of de werking van het hoger onderwijs aan AYO te richten. Hiervoor zal studentenzaken het voortouw nemen voor het vinden van concrete oplossingen op deze vragen.

Studieworkshops: 

n samenwerking met Monitoraat en verschillende experts reiken we studenten verschillende tools aan om hun studieprestatie te optimaliseren. Voorbeelden zijn academische teksten lezen en leren samenvatten, omgaan met stress en time management. 

Studie-meetup:

studenten krijgen de mogelijkheid om samen te studeren in de AYO studieruimtes bij Fameus. Tijdens deze studie-meetups krijgen studenten steeds de mogelijkheid om vragen over hun vakken (aan hun peters en meters of medestudenten) te stellen.