Callie Ndayirinde

Vicevoorzitter

Callie is vicevoorzitter en heeft als primaire taak de aanwerving en de selectie van nieuwe commissie- en bestuursleden. Voorts ondersteunt ze de voorzitter bij zijn taakuitvoering en organiseert ze trainingen voor bestaande bestuursleden.