Randy Kalemba

Algemeen secretaris

Randy is secretaris van AYO en student in de politieke wetenschappen. Als secretaris bereidt hij de bestuursvergaderingen voor en staat  hij in voor het algemeen administratief beheer binnen de vereniging. Hij is één van de belangrijkste aanspreekpunten binnen AYO en is tevens verantwoordelijk voor het opzetten van (interne) verkiezingen.