Missie

AYO (African Youth Organization) betekent in het Yorubaans – een Nigeriaanse taal – zoveel als: ‘blijdschap of (zelf)realiseerde vreugde.Met dit streefdoel voor oog focussen we bij AYO op plezier, ontdekkend leren en zelfrealisatie. We vinden het belangrijk dat Belgische jongeren met Afrikaanse roots, eenmaal afgestudeerd, niet enkel met een diploma naar buitengaan, maar ook met een positief zelfbeeld en een degelijk (maatschappelijk) zelfbewustzijn.

Visie

Een superdiverse of multiculturele samenleving onderkent een complex aan identiteiten. Belgische jongeren met Afrikaanse roots die aan het hoger onderwijs komen, beschikken niet enkel de reeds aanwezige identiteit (Afro-Belgen), maar ze krijgen ook een nieuwe identiteit van student erbij.  AYO onderkent het belang van die nieuwe studentenidentiteit en de voortgezette identiteiten en maakt graag van deze mogelijkheid gebruik om zich een kritische blik aan te meten ten opzichte van onze diverse leefwerelden en het maatschappelijke gebeuren. We hopen door dialoog gezamenlijke zelfreflectie te stimuleren om zo tot meer eensgezindheid en zelfbegrip te komen. 

Mits de bovenstaande betrekt AYO zich graag het bevorderen van de academische prestatie en zichtbaarheid van Afro-Belgische studenten in het hoger onderwijs. Dit doen we door mogelijkheden tot participeren in het studentenleven en het onderwijsgebeuren te creëren. We richten ons daarom vooral op het creëren van een interactieve uitwisselingsruimte waarin studenten met Afro-Belgische roots en iedereen geïnteresseerd in cultuur, Afrika en de maatschappij kan deelnemen en groeien.  

 

Partnerschap

Naast actief inzetten op het Antwerpse studentenleven, wil AYO in de toekomst ook verbinding maken met andere Afro-Belgische en internationale diaspora studentenverenigingen. Hiervoor zullen we ons richten tot studentenverenigingen in heel Vlaanderen, Brussel, Wallonië en studenten uit het Afrikaanse continent.  We hopen hiermee de mogelijkheid te bewerkstelligen om van elkaar te leren en dus extra uitwisselingsruimte en uitwisselingsmogelijkheden te creëren.