Missie

AYO (African Youth Organization) betekent in het Yorubaans – een Nigeriaanse taal – zoveel als: ‘blijdschap of (zelf)realiseerde vreugde.Met dit streefdoel voor oog focussen we bij AYO op plezier, ontdekkend leren en zelfrealisatie. We vinden het belangrijk dat Belgische jongeren met Afrikaanse roots, eenmaal afgestudeerd, niet enkel met een diploma naar buitengaan, maar ook met een positief zelfbeeld en een degelijk (maatschappelijk) zelfbewustzijn.

Daarnaast hebben we met AYO de doelstelling de academische prestatie en zichtbaarheid van Afro-Belgische studenten in het hoger onderwijs te bevorderen. Dit willen we doen door actief te participeren in het studentenleven en onderwijsgebeuren. We willen vooral een interactieve uitwisselingsruimte creëren voor Afro-Belgische studenten en iedereen die geïnteresseerd is in Afrika, cultuur en maatschappij

Visie

Een multiculturele of superdiverse samenleving onderkent een complex aan identiteiten. In het hoger onderwijs nemen we als rookie de nieuwe identiteit student aan, maar bezitten we nog steeds tal van andere identiteiten. AYO onderkent het belang van die nieuwe studentenidentiteit en maakt hiervan gebruik door zich een kritische blik aan te meten ten aanzien van onze diverse leefwerelden en het maatschappelijke gebeuren. Zo hopen we door dialoog en gezamenlijke zelfreflectie een ontmoetingsruimte voor begrip of eensgezindheid tot stand te brengen.

 

Partnerschap

Naast actief inzetten op het Antwerpse studentenleven, wil AYO in de toekomst ook verbinding maken met andere Afro-Belgische en internationale diaspora studentenverenigingen. Hiervoor zullen we ons vooral richten op studentenverenigingen uit het zuidelijke gedeelte van het land en studenten uit het Afrikaanse continent.  We hopen hiermee de mogelijkheid te bewerkstelligen om van elkaar te leren en dus extra uitwisselingsruimte te creëren.